Allah’ın sıfatları nelerdir? Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılı) Zati sıfatları, altıdır. 2) Subuti sıfatları, sekizdir. Allah’ın zati sıfatları nelerdir? Vücüd : Var olmak, Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,...